23 feb. 2012

TRABAJO DE TEXTURAS DE JOSÉ A. VIDE

Trbajo de Texturas realizado por JOSÉ ANTONIO VIDE DOCAMPO, alumna de segundo curso de Bachillerato Artístico del IES Universidade Laboral de Ourense.

22 feb. 2012

TRABAJO DE TEXTURAS DE ANDREA GÓMEZ CONDE

Trbajo de Texturas realizado por ANDREA GÓMEZ CONDE, alumna de segundo curso de Bachillerato Artístico del IES Universidade Laboral de Ourense.

TRABAJO DE TEXTURAS DE JENNIFER NÓVOA

Trbajo de Texturas realizado por JENNIFER NÓVOA DOMÍNGUEZ, alumna de segundo curso de Bachillerato Artístico del IES Universidade Laboral de Ourense.

20 feb. 2012

TRABAJO DE TEXTURAS DE INÉS RICHMOND-HOPE

Trbajo de Texturas realizado por INÉS RICHMOND-HOPE CASTRO, alumna de segundo curso de Bachillerato Artístico del IES Universidade Laboral de Ourense.

15 feb. 2012

BANDA DESEÑADA 2012

Creación dun personaxe a partir dun obxecto inanimado, con distintas expresións faciais e accións. Ademáis, teñen que realizar unha banda deseñada onde o dito personaxe sexa o protagonista. Este traballo o fixeron os alumnos de 1º de bacharelato de artes do IES Universidade Laboral de Ourense.